Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
 

Usposabljanje je namenjeno plesalcem, ki želijo poučevati afriške plese. Cilj strokovnega usposabljanja je izobraziti plesne pedagoge, ki bodo kvalificirani v pedagoškem, umetniškem in tehničnem pogledu. Sposobni si bodo zamisliti in realizirati raznolike pedagoške aktivnosti za različne ravni predznanja.

 
     
 

Želimo usposobiti pedagoge, ki bodo znali poslušati, opazovati, izrabiti zmožnosti posameznikov in biti inovativni v svojem načinu poučevanja.

 
     
 

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci, ki bodo po mnenju strokovnjakov dosegli ustrezne standarde znanj, v organizaciji društva Baobab v okviru festivala Baofest vodili vikend delavnico, pod vodstvom enega ali več koreografov pa bodo ustvarili tudi plesno predstavo. Prav vsi (ne zgolj izbrani oz. z dovolj znanja za poučevanje) udeleženci pa bodo po končanem usposabljanju nastopili na zaključni produkciji.

 
     
 

Z usposabljanjem želimo vzpostaviti mrežo tečajev afriških plesov po Sloveniji. S tem želimo širiti afriško kulturo in osveščanje prebivalstva, hkrati pa želimo zagotoviti kakovost izvedenih tečajev.

 
     
 

Usposabljanje bo sestavljeno iz šestih zaključenih sklopov oz. bo njihovo število odvisno tudi od znanja in izkušenosti udeležencev, skupaj pa bo plesnemu usposabljanju namenjenih 120 ur. Vsebinsko in didaktično bodo sklopi pokrivali naslednji področji:

 
     
  1. sodobne plesne tehnike, katerih cilj je poznavanje osnovnih plesnih zakonitosti in pravilne postavitve telesa (s katero se izognemo raznim poškodbam),  
     
 

2. afriške plese, kjer bodo udeleženci delavnic spoznavali plese zahodnoafriških držav.

 
     
  Sklopi pa bodo tematsko pokrivali:  
     
 

ZGODOVINO AFRIŠKIH PLESOV
Udeleženci se bodo seznanili z zgodovino afriških plesov in glasbe; plesi in glasba skozi kulturo, mite in obrede.

(PO)USTVARJANJE RITMA
V drugem sklopu bo potekala delavnica poznavanja ritmov, tradicionalnih zahodnoafriških pesmi, slušna analiza glasbe, sposobnost gibalno ponazoriti kratek glasbeni izsek, upoštevajoč slog, ritem in dinamiko.

ANATOMIJO V PLESNI PEDAGOGIKI
V tretjem sklopu bo poudarek na plesni pedagogiki in anatomiji; razgrajevali bomo poučevanje glede na starost, predznanje, telesne sposobnosti in posebnosti ter na  motiviranost udeležencev.

PLESNI IZRAZ IN IMPROVIZACIJO
V četrtem sklopu bo poudarek na plesni improvizaciji ob spremljavi bobnov in na vzpostavljanju komunikacije med plesalcem in glasbeniki.

ZASNOVO PLESNE URE
V petem sklopu bodo udeleženci pod vodstvom mentorja sestavili strukturo plesne ure, pri čemer bo poudarek na pravilnem ogrevanju, sestavi plesne kombinacije, načinu podajanja plesnih elementov in sodelovanju z glasbenimi korepetitorji.

SAMOSTOJNO VODENJE PLESNEGA PROGRAMA
 V šestem sklopu bodo udeleženci posamezno samostojno vodili plesni tečaj za ostale udeležence.
Po končanem usposabljanju bodo udeleženci, ki bodo po mnenju strokovnjakov dosegli ustrezne standarde znanj, v organizaciji društva Baobab vodili vikend delavnico.

Delavnice bodo potekale v oktobru in decembru 2009 ter se nadaljevale tudi v letu 2010. Natančen urnik za slednje bo na voljo mesec pred pričetkom.

 
     
 

Usposabljanja se nadgrajujejo in so zasnovana sistematično kot zaključen del celote, zato je priporočljivo, da so udeleženci prisotni na vseh plesnih delavnicah.


Delavnice vodita Maša Kagao Knez in Dalanda Diallo.