Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
 

S sklopom delavnic, ki zajemajo tehnično izvedbo prireditve, programsko zasnovo, komuniciranje v okviru organizacije prireditve in oblikovanje celostne grafične podobe bomo predstavili kompleksnost organizacije prireditev. Pri tem se bomo spoznali tudi z administrativnimi deli, ki so potrebna za izvedbo vsakega dogodka, in nepogrešljivimi razpisi za podporo projekta.


Delavnice bodo razdeljene na teoretični in praktični del. V teoretičnem bodo udeleženci seznanjeni s splošnimi dejstvi načrtovanja dogodkov. V praktičnem pa bomo teoretično znanje prenesli na konkretno študijo primera - festival afriške kulture Baofest. V procesu usposabljanja bodo udeleženci tako aktivno sodelovali pri načrtovanju prireditve, ki se bo dejansko realizirala oktobra 2010 v Ljubljani.


Tematski sklopi aktivnosti:


OD IDEJE DO VSEBINE PROGRAMA PRIREDITVE
Predstavitev in uporaba izbranih metod: brainstorming, SWOT-analiza in segmentacija obiskovalcev Festivala Afriške kulture. Pri zasnovi programa bomo izbirali in vključevali ključne izvajalce, ki lahko dodano popestrijo naš program. Iskali bomo vzporednice s sorodnimi festivali in iz njih črpali kakovostne informacije za zasnovo našega projekta.


KAKO TEHNIČNO KAKOVOSTNO IZVESTI PRIREDITEV?
Predstavili bomo zahtevnosti tehnične postavitve prireditve in njene tesne povezanosti s programom in z lokacijo, na kateri se bo odvijala prireditev. Gostili bomo dva strokovnjaka,  in sicer oblikovalca luči in vodja tehnike nekaterih večjih prireditev v Sloveniji. V praktičnem delu aktivnosti bomo za festival afriške kulture naredili tehnični načrt prireditve.

 

KAKO UČINKOVITO KOMUNICIRATI PRI ORGANIZACIJI DOLOČENE PRIREDITVE?

Udeležence bomo seznanili z osnovami promocije, odnosov z javnostmi in z oglaševalskimi prijemi. Gostili bomo strokovnjakinjo s tega področja. Teoretično znanje bomo aplicirali na primer priprave kakovostne strategije obveščanja in informiranja javnosti za festival afriške kulture.

 

OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (CGP)
Na podlagi izbranega načina komuniciranja in programske zasnove festivala afriške kulture postavimo smernice za oblikovanje CGP. Predstavili bomo različna orodja komuniciranja preko medijev. Potrebno bo oblikovati logotip festivala in ga vnesti v vse ostale promocijske elemente (tiskovine, spletno oglaševanje, promocijski video ...).


V enem izmed sklopov bomo udeležence poučili tudi, kako se prijavimo na razpis za podporo kulturnih prireditev. Predstavili bomo raznovrstnost razpisov, ki podpirajo kulturne dejavnosti v domačem prostoru in Evropi, in kako razpise pravilno izpolnimo. Gostili bomo izkušeno sodelavko s tega področja.

 

Delavnice - vsega 24 ur usposabljanja - bodo potekale od marca 2010. Natančen urnik bo na voljo mesec pred pričetkom.

 
     
 

Delavnice vodi Andreja Potočnik.