Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
 

Namen usposabljanja je udeležence usposabljanj pripraviti na samostojno delo v gledališču ali pri filmu. Tematsko se predvidoma deli na tri sklope delavnic, ki bodo potekale dva dni v tednu, skupaj pa bo usposabljanju za gledališče in film namenjenih 60 ur.

 
     
  ZAKONITOSTI GLEDALIŠKE IN FILMSKE IGRE  
     
-
tipi javnega nastopanja (na prostem, v zaprtem prostoru, pred kamero, pred živo publiko, pred otroško ali mladinsko publiko, pred odraslo publiko itd.)  
-
razlike gledališke in filmske igre, podobnosti, značilnosti  
-
obvladovanje gledališkega in filmskega prostora  
-
odrska prezenca/prezenca pred kamero in mikrofonom  
-
verbalno izražanje (delo z glasom, vaje za artikulacijo, razlika med javnim odrskim govorom in govorom v zasebnih govornih položajih, delo z glasom pred mikrofonom itd.)  
-
jezik (poudarek na uporabi tujega jezika (slovenščine) kot osnovnega komunikacijskega sredstva, nekaj podrobnosti o slovenskem jeziku, njegovi zvrstnosti in različnih rabah v različnih govornih položajih)  
-
raba angleščine in/ali francoščine kot komunikacijskega jezika priseljencev v Sloveniji  
     
  ZASNOVA GLEDALIŠKEGA IN FILMSKEGA DELA  
     
-
razlika gledališkega in filmskega pristopa, enotne značilnosti  
-
specifične prednosti udeležencev, razvijanje specifičnih lastnosti, osebni pristop k odrskemu in filmskemu nastopu,  
-

vnašanje svoje >zgodbe< v nastop, izraba specifične identitete posameznikov za barvanje generičnih  nastopov

 
-
idejna zasnova za kratko gledališko predstavo in filmsko zgodbo (praktično usposabljanje)  
-
dramaturška obdelava ideje in priprava besedila, izdelava scenarija  
-
razjasnitev pojmov in vlog v gledališču in pri filmu (režiser, snemalec, tonski mojster, igralec ...)  
-
igra in snemanje v zaprtem prostoru - uporaba vlog v situaciji  
-
obdelava izdelka (montaža slike in zvoka)  
-
gledanje izdelka in analiza  
   
SAMOSTOJNA POSTAVITEV GLEDALIŠKEGA IN FILMSKEGA LIKA IN/ALI DELA  
   
-
ustvarjanje kratke gledališke predstave (igralske vaje, preizkušanje različnih režijskih idej udeležencev, glasbena oprema, osvetljevanje)  
-
nastop pred publiko oz. kamero  
     
  Udeleženci bodo v okviru praktičnega dela usposabljanja sodelovali z udeleženci plesnih in glasbenih usposabljanj, da bi kar najbolje predstavili afriško kulturo in njeno barvitost. Po uspešnem usposabljanju bodo udeleženci sposobni samostojno sodelovati v gledališki in/ali filmski ekipi, obogateni z osnovnimi znanji, ki jim omogočajo nadgradnjo njihovih zanimanj.  
     
  Delavnice bodo potekale v oktobru, novembru in decembru 2009 ter se nadaljevale tudi v letu 2010. Natančen urnik za slednje bo na voljo mesec pred pričetkom.  
     
 

Delavnice vodita Kim Komljanec in Lea Menard

 
     
  Usposabljanja se nadgrajujejo in so zasnovana sistematično kot zaključen del celote, zato je priporočljivo, da so udeleženci prisotni na vseh delavnicah gledališča in filma.