Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
 

Udeleženci se bodo skozi usposabljanje naučili obvladovanja afriških tradicionalnih glasbenih oblik, tisti, ki jih že poznajo (afriški priseljenci npr.), pa se bodo učili obvladovanja modernih glasbenih oblik. Tako bomo skozi čas primerjali stare in nove oblike, jih povezovali, iskali skupne točke in jih na koncu v praksi in javnem prikazu doseženih rezultatov povezali in prikazali skupaj z ostalimi udeleženci drugih aktivnosti, nekaj udeležencev pa se bo usposabljalo tudi za studijskega mojstra.


Javni prikaz doseženih rezultatov posameznih delavnic, ki bodo ustvarili zaključeno umetnostno celoto, bomo posneli na zgoščenko, ki bo predstavljena tudi na Baofestu, prvem mednarodnem festivalu afriške kulture v Sloveniji.


Udeleženci bodo ob koncu usposabljanja poznali oblike sodobne in tradicionalne afriške glasbe in razumeli povezavo med njima. Znanje bodo lahko uporabljali v svojih nadaljnjih projektih.


Usposabljanje bo sestavljeno iz več sklopov, odvisno od predznanja udeležencev, skupaj pa bo glasbenemu usposabljanju namenjenih 120 ur.
 
     
  GLASBENA PRAKSA IN ZGODOVINA AFRIŠKE GLASBE  
     
  Teoretični del :  
-
zgodovina in razvoj afriške glasbe  
-
spoznavanje bogate zakladnice inštrumentov s poudarkom na zahodni Afriki  
-
seljenje afriške glasbe na zahod in vplivi na moderno glasbo  
-
ogledi dokumentarnih filmov in koncertov pomembnih glasbenih skupin  
     
  Praktični del:  
-
spoznavanje glasbil  
-
tehnike igranja  
     
  IZVOR IN POMEN RITMA V AFRIŠKI GLASBI  
     
 

Teoretični del:

 
-
spoznavanje afriških ritmičnih zapisov  
-
primerjava afriškega in evropskega zapisa  
-
spoznavanje pentatoničnih lestvic in afriških uglasitev  
     
  Praktični del:  
-
afriška poliritmija  
-
spoznavanje afriških glasbenih struktur  
     
  UPORABA GLASBENE PISAVE PRI KOMPOZICIJI AFRIŠKE GLASBE  
     
  Teoretični del  
-
preizkus znanja v afriški in evropski glasbeni pisavi  
-
preizkus prepoznavanja melodike in ritmike  
   

Praktični del:

 
-
spoznavanje in preigravanje afriških kompozicij  
-
spoznavanje solističnih fraz  
-
združevanje melodičnih in ritmičnih instrumentov  
-
pevska delavnica za vse udeležence  
-
priprava glasbe za snemanje in nastop  
-
snemanje  
     
  ZASNOVA IN ZAPIS GLASBENE ODRSKE KOMPOZICIJE Z AFRIŠKIMI INSTRUMENTI  
     
 

Teoretični del:

 
-
samostojna zasnova in zapis glasbene odrske kompozicije  
   
Praktični del:  
-
intenzivne vaje  
-
uigravanje, izdelovanje kompozicij  
-
skupna igra  
-
dinamika  
     
 

IZVEDBA GLASBENEGA DELA IN IZDELAVA ZAPISA GLASBENEGA  DELA

 
     
  Teoretični del:  
-
zasnova celostne podobe umetnine  
   
Praktični del:  
-
izvedba celostne podobe umetnine  
-
snemanje zgoščenke z izbranimi udeleženci  
     
  SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI STUDIJSKEGA PRODUCENTA  
     
 

Sklop aktivnosti je namenjen podrobnemu spoznavanju studijske opreme in dela z njo.
Namenjeno je tako afriškim priseljencem kot tudi drugim, ki želijo spoznati produkcijo afriške glasbene kulture, v katero zajemamo tradicionalno afriško glasbo, moderno afriško glasbo, jazz, funk, afro pop, reggae, raggamufin in ostale glasbene zvrsti, ki so tesno povezane z afriško glasbo. Izobraževanje bo zajemalo teoretični in praktični del. Ker v Sloveniji primanjkuje studijskih delavcev za področje tolkal in ker afriška glasba zajema celo paleto tolkal, bomo poseben poudarek naredili prav na segmentu ozvočevanja, snemanja in produkcije tolkal.


Teoretični del bo zajemal spoznavanje studijske opreme, prostora, programov, praktični del pa bo teoretično znanje povezal v snemanje zgoščenke, ki zajema prilagajanje prostora, nameščanje mikrofonov, uravnovešanje frekvenčnih razponov, snemanje, editiranje, miksanje, mastering in nenazadnje tudi ozvočevanje koncertov na 1. mednarodnem festivalu afriške kulture v Sloveniji.


Usposabljanje bo sestavljeno iz petih delov:

 
-
teoretični del  
-
osnovne fizikalne lastnosti zvoka  
-
poslušanje in osnove psihoakustike  
-
akustika prostorov  
-
ozvočevanje prostorov in glasbil  
     
  Usposobljeni udeleženci aktivnosti bodo ob koncu aktivnosti poznali oblike sodobne in tradicionalne afriške glasbe, razumeli povezavo med njima, zmožni bodo samostojnega ustvarjalnega prikaza ter poznali in ustvarjali bodo studijsko produkcijo in koncertno ozvočevanje. Znanje bodo lahko uporabljali v svojih nadaljnjih projektih oz. za izvedbo festivala afriške kulture Baofest.  
     
  Delavnice bodo potekale v oktobru in decembru 2009 ter se nadaljevale tudi v letu 2010. Natančen urnik za slednje bo na voljo mesec pred pričetkom.

Delavnice vodi Damir Mazrek.

 
     
  Usposabljanja se nadgrajujejo in so zasnovana sistematično kot zaključen del celote, zato je priporočljivo, da so udeleženci prisotni na vseh glasbenih delavnicah.