Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
 

Baofest - Mednarodni festival afriške kulture

 
     
 

Festival bo prvič zaživel oktobra 2010 v organizaciji ekipe zavoda Baobab in udeležencev projekta ISAK. Vsa izobraževanja in usposabljanja v sklopu projekta namreč pripravljajo udeležence na sodelovanje pri organizaciji festivala.


Ciljna skupina krovnega projekta Baofest - Mednarodni festival afriške kulture v Sloveniji so afriški priseljenci in njihovi potomci, katerih potreba po ohranjanju kulturne identitete lastne in širše skupnosti se kaže v njihovem iskanju priložnosti za prikaz lastne kulturne prakse.
 
     
 

Pomanjkanje podpornih izobraževanj in usposabljanj za kakovostno razumevanje in poustvarjanje izvirnega afriškega giba in tona ciljni skupini onemogoča nadgradnjo njihovih izvornih znanj in s tem prepleta znanj okolja, v katerem živijo. Priložnosti za povečanje zaposljivosti, potrditev samopodobe in vključevanja v širšo skupnost so ob nepoznavanju slovenskega jezika redke in možnosti za preseganje stereotipov o kulturi priseljencev šibke.


Nerazumevanje strpnega sožitja, ki ga povzroča taka situacija, si želimo v društvu Baobab preseči z organizacijo vsakoletnega mednarodnega dogodka Mednarodni festival afriške kulture v Sloveniji, ki bo s predstavitvijo kulturne tradicije in praks na področju afriškega plesa, glasbe, sodobne multimedijske scenske umetnosti, inovativnih pedagoških pristopov ter  strokovno in poljudno literaturo presegal predsodke širše javnosti.
 
     
  Organizacija tako obsežnega dogodka, kot je festival, brez usposobljenega kadra ni možna, zato bo društvo usposobilo plesalce, plesne in gledališke pedagoge, scenske tehnike na področju zvočnega (audio) opremljanja prireditev ter organizatorje kulturnih dogodkov, s čimer bo omogočilo (afriškim) priseljencem in širši javnosti spoznavanje in pridobivanje še neodkritih znanj in kultur.  
     
  A(tra)ktivno vključevanje novih kultur v slovensko kulturno sredino zagotavlja priseljencem in skupnosti, v katero se vključujejo, razvoj sožitja in plemenitenja raznolikosti kultur, ki z osveščanjem dviguje zavest, vrednote strpnosti in sožitja ter razvija spoštovanje temeljnih človekovih pravic ter dostojanstva in integritete osebnosti.  
     
 

Želimo si vključevanja s pridobivanjem in plemenitenjem znanj na področju raznolikosti kultur.