Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
 

Usposabljanje v tehnikah, praksah in izraznih možnostih lastne ali tuje kulture omogoča razvoj in posredovanje znanja, obenem pa omogoča tudi večje možnosti za zaposljivost.

Afriške priseljenci, njihovi potomci in drugi si bodo tako lahko v večji meri neodvisno in brezplačno zagotavljali pogoje bivanja, dela in življenjskih priložnosti. Aktivno vključevanje ciljnih skupin s povezovanjem in sodelovanjem najširše skupnosti je trajna in gotova oblika integracije posameznika občutljive skupine v slovensko, evropsko in mednarodno skupnost, saj je namen oz. želja krovnega projekta povezati kulturna mesta, ki tako obliko integracije že poznajo in jo tudi prakticirajo (Marseille, Touluse, Lignano, Avignon, Pariz, Stockholm, Amsterdam idr.).

Posamezniki, usposobljeni za pedagoško izobraževanje, bodo v okviru festivalskih dejavnosti vodili plesne in glasbene delavnice za širšo javnost in s tem potrdili učinkovit program Usposabljanja za plesalca/plesalko/pedagoga afriških plesov, Usposabljanja v poznavanju in studijskem obravnavanju afriške glasbe in glasbil, Usposabljanja v gledališki in filmski igri in Usposabljanja za organizacijo prireditev.


Usposabljanja se nadgrajujejo in so zasnovana sistematično kot zaključen del celote, zato je priporočljivo, da so udeleženci prisotni na vseh delavnicah posameznega področja (npr. ples).
 
     
 

Glasbeniki, ki se bodo usposabljali v sklopu projekta Izrazni svet afriške kulture, bodo ustanovili zasedbo, v kateri se bo afriška glasba prepletala z glasbenimi formami zahodnega sveta. V sklopu celoletnega izobraževanja oz. usposabljanja bodo sestavili avtorski program, s katerim bodo posneli zgoščenko. Tako bodo sodelovali pri celotnem postopku od glasbene ideje do realizacije. V tem delu bodo sodelovali tudi studijski snemalci in producenti, saj bo del njihovega usposabljanja zajemal tudi snemanje in produkcijo zgoščenke projektne skupine. Glasbeniki bodo nastopili na krovnem festivalu in tam tudi promovirali svojo zgoščenko.

Izbrani plesalci bodo v času usposabljanja pod vodstvom enega ali več koreografov ustvarili plesno predstavo, ki bo sestavni del bodočega festivalskega programa.


Za potrebe organizacije festivala želimo usposobiti kar največ posameznikov, ki bodo na festivalu opravljali tehnična in organizacijska dela: tonskega mojstra, oblikovalca luči, tiskovnega predstavnika, tržnika, organizatorja kulturnih dogodkov, pedagoga odrsko-plesno-glasbeno-scenskega strokovnjaka, ki bodo festival lahko izpeljali kakovostno. Organizacija vsakoletnega mednarodnega dogodka zahteva dolgotrajno pripravo, ki brez usposobljenega kadra ni možna, usposabljanja na prijavljenih področjih aktivnosti pa so redka in nesistematična, usposabljanje z uveljavljenimi strokovnjaki s področja prakse ali neposredne stroke pa nam bi omogočila kvalitetno izvedbo festivala in s tem ohranjanje posebne kulturne identitete, ki zaznamuje vsakega prebivalca podsaharske Afrike.