Studijsko obravnavanje afriške glasbe in glasbil

usposabljanje za tonskega mojstra in studijskega glasbenika

V aprilu sklop delavnic na temo ORGANIZACIJE DOGODKOV

Promocijski material projekta ISAK

Delavnica gledalisce ima se nekaj prostih mest...

Delavnice ISAK se intenzivno odvijajo

Delavnice ISAK se pričenjajo

Radijski oglas projekta ISAK

Vabilo na NOVINARSKO KONFERENCO

 
     
  Projekt ISAK delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.  
     
 

Projekt širjenja afriške kulture z aktivnim vključevanjem priseljencev in njihovih potomcev v brezplačna usposabljanja na področju umetnosti ter organizacije festivala Baofest

 
     
 

Pri projektu Izrazni svet afriške kulture, ki ga pripravlja društvo Baobab pod pokroviteljstvom Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za kulturo RS, se v različnih kulturnih poklicih in umetniških zvrsteh skozi celo leto sistematično usposabljajo afriški priseljenci in drugi zainteresirani posamezniki. Pridobljena znanja pa bodo oktobra 2010 tudi empirično preizkusili in udejanjili z organizacijo festivala Baofest - kot nastopajoči, koreografi, učitelji in kot organizatorji.

 
     
  Usposabljanje obsega glasbene, plesne, video in gledališke delavnice ter osnove organizacije dogodkov. Ciljne skupine, ki sta jim namenjena oba projekta - Izrazni svet afriške kulture in mednarodni festival afriške kulture Baofest - vključujejo afriške priseljence, njihove potomce kot tudi širšo strokovno in laično javnost, mladostnike, odrasle in invalide.  
     
 

Projekta ISAK in Baofest prispevata h kulturni raznolikosti v slovenskem prostoru

 
     
  Kulturna dediščina afriških plesov in ritmov je prisotna prav v vseh državah stare in nove celine in se prenaša iz roda v rod. Ples, petje in bobni spremljajo vse pomembne življenjske dogodke: rojstvo, krst, obrezovanje, poroka idr., s čimer naslavljajo kulturno identiteto priseljenca kakor tudi zavest o kulturni identiteti pri najširši skupnosti in s tem omogočajo vključevanje posameznikov ranljive skupine v najširšo skupnost.